Digital Marketing | ACA

Digital Marketing

The course is designed for those who want to get this new and highly demanded specialization. Together with our prominent tutors you will cover all the topics of Digital Marketing and its tools. You will learn SEO, SEM, SMM, Content Marketing and a lot more. After successful completion of the course you will be ready to start a new and a promising career.

ux.svg

Duration

3 month

Level

Introduction

Course Format

Hybrid

Commitment

6 hours/week

Price

65,000 AMD/month

Land a Job!

Develop your soft skills:

Our program consists of both theoretical and practical parts: learn how to do presentations and work in a group.

Work on your portfolio:

Certificate is important but your portfolio is important-er:) Start working on it during studies; our educational program is designed to help with that:

Program includes interview preparation sessions!

Students will have an opportunity to practice their interview skills which will help you to get closer to your dream job! Referrals and recommendations available for top students.

/static/images/general/course-2.png
adobe.svg
ameria
coinstats
krisp
om
playengine
10web.svg
disqo
philipMorris.svg
simply.svg

Experienced Lecturers

Learn from industry experts!

Get practical knowledge from those who successfully work in the industry.

Well-structured curriculum

Our curriculum specialists work on providing a program with a clear path and necessary theoretical information.

/static/images/general/main-companies.png
Avatar

Tatev Torabyan

Paid Ads Manager @ SuperAnnotate

Avatar

Siran Khudaverdyan

Senior Digital Marketing Specialist @ ACA

Avatar

Christina Manukyan

SEO Content Manager @ SoftConstruct

Avatar

Ina Avdalyan

SEO Manager @ SuperAnnotate

Study Program

The quality of our courses is based on the structural organization of the lesson process: theoretical and practical lessons, homework, out-of-class communication with the lecturer.

Lectures

During the lectures, students get theoretical knowledge, get acquainted with new technologies and working methodologies and discuss the materials.

Seminars

During the seminars, the students implement the knowledge they received in the theoretical classes. The tutors provide individualized support to each student discussing the problems they encountered.

Consultation

We are ready to provide comprehensive information about the courses, present their features and possible perspectives, and help you make a final decision. Throughout the admission and study process, the students will be in touch with the course coordinator.

Get Custom Advice

Please fill out this short form, and our Support team will contact you to help you find out which course fits you best.

+374

Syllabus

Introduction to Digital Marketing

Search Engine Optimization

Content Marketing

Social Media Marketing

Search Engine Marketing

Video Marketing

Web and Digital Marketing Analytics and Reporting

Տիգրան Քերոբյան

Տիգրան Քերոբյան

Java խորացված դասընթացի շրջանավարտ

ACA-ը տալիս է մրցունակ գիտելիքներ, ինչն էլ հետագայում կարիերայում հաջողություններ գրանցելու հնարավորություններ է ստեղծում: Ես ուրախ եմ, որ կարողացա դասընթացի ավարտին պես իմ տեղը գտնել աշխատաշուկայում:

Սուրեն Պողոսյան

Սուրեն Պողոսյան

iOS ծրագրավորման դասընթացից հետո Սուրենը անցել է աշխատանքի Realizelt LLC-ում, իսկ հիմա աշխատում է SoloLearn-ում:

ACA-ը տալիս է տեսական և գործնական այնպիսի գիտելիքներ, որոնց ճիշտ կիրառումը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակում դառնալ ոլորտի լավ մասնագետ և աշխատել առաջատար կազմակերպություններում:

Հրանտ Խոնդկարյան

Հրանտ Խոնդկարյան

iOS դասընթացից հետո Հրանտն անցել է աշխատանքի PicsArt-ում, իսկ հիմա աշխատում է IntelinAir Armenia-ում:

ACA-ի դասախոսները լավ մասնագետներ են: Կարևոր է նաև դասընթացներին մասնակցող մարդկանց ընտրությունը. թեստի ու հարցազրույցների միջոցով ընտրվում են լավագույնները ու դասերի որակը դրանից միայն շահում է:

Արամ Սարգսյան

Արամ Սարգսյան

AI/ML Scientist Podcastle

ACA-ը նման է զսպանակի յուրաքանչյուրի կարիերայում. սկզբից այն սեղմվում է, երբ ստանում ես գիտելիքներ և հմտություններ, այնուհետև այն կտրուկ ձևով մղում է քեզ առաջ, երբ ձեռք ես բերում աշխատանք:

Duration:

3 month

Level:

Introduction

Course Format:

Hybrid

Price:

65,000 AMD /month

Register

+374

FAQ

On which days and hours are the classes scheduled?

The training will start in the beginning of January, 2022 (the schedule is not finalized yet).

What is the enrollment procedure?

The enrollment is based on the interviews.

How much time should I devote to the training weekly?

6 hours weekly for the classes, plus the time for homework and assignments

Is the training online or offline?

Theoretical classes (lectures) are held online, and practical classes (practicals) are held in our classrooms (3 Hakob Hakobyan st, Yerevan).

How long is the program?

The duration of the program is 3 months.

What do I need to participate in the training?

— Intermediate English
— Internet skills
— Good communication skills

I have applied to the program, what are the next steps?

We will contact you soon after the registration and will inform you about the further steps.